We are closed at the moment. Ordering system is disabled.×

Palace Tray (60 pcs)

Futomaki 1/2R, California 1R, Tekka 1R, Salmon 1R, Kappa 1R, Tuna 4pcs, Salmon 4pcs, Ebi 4pcs, Hamachi 2pcs, Ika 2pcs, Hokki 2pcs, Saba 2pcs,Unagi 2pcs, Hotate 2pcs, Uni 2pcs, Chopped Scallop 2pcs, Tamago 2pcs.

$ 68