We are closed at the moment. Ordering system is disabled.×

Palace Tray (60 pcs)

Futomaki 1/2 R, California 1R, Tekka 1R, Salmon 1R, Kappa 1R, Tuna 4 pcs, Salmon 4 pcs, Ebi 4 pcs, Hamachi 2 pcs, Ika 2 pcs, Uni 2 pcs,Hokki 2 pcs, Saba 2 pcs, Unagi 2 pcs, Hotate 2 pcs, Chopped Scallop 2 pcs, Tamago 2 pcs

$ 64